Специализирани прегледи по ADR

ADR прегледи ADR преглед сервиз Прегледи по ADR

Фирмата „МОТО-ТЕСТ” ЕООД е лицензирана в извършване на специализирани технически прегледи на превозни средства  превозващи опасни товари по шосе ( ADR ) – EX ІІ , ЕХ ІІІ, АТ, ОХ, FL.

Фирмата разполага с високо технологична изпитателна площадка за изпитване на цистерни.

Прегледите се извършват от високо квалифицирани специалисти, акредитирани от Изпълнителна агенция  Автомобилна администрация с индивидуални печати. В процеса на работа се съблюдават изискванията на всички национални и международни норми.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ :

инж. Яни Славов - индивидуален печат № 33

Тодор Ташев - индивидуален печат № 34