Периодични прегледи

Периодични технически прегледи

Годишни технически прегледи

В базата на „МОТО-ТЕСТ” ЕООД  гр.Карнобат се извършват периодични прегледи за техническа годност на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, прегледите се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 32 на Министерството на транспорта.

Прегледи по ADR

Прегледи по ADR

Прегледи по ADR

Фирмата „МОТО-ТЕСТ” ЕООД е лицензирана в извършване на специализирани технически прегледи на превозни средства  превозващи опасни товари по шосе ( ADR ) – EX ІІ , ЕХ ІІІ, АТ, ОХ, FL.

Работно време

гр. Карнобат

Северна Промишлена Зона

от Понеделник  до Петък

от   08:30часа   до   17:30часа

Събота

от   08:30часа   до   13:30часа

Неделя

почивен ден

icon

Телефон

+365 888 249 215
Драгослав Пенев

icon

Телефон

+365 888 333 277
Веселина Стайкова

icon

EMAIL

moto-test@mail.bg